allE ARTIKLER


Vil ta en jafs av det private skolemarkedet

 

04.06.2016, ved Kyrre Kjellevold

 

Damene bak den nye privatistskolen KOLON kom sammen på slump. Nå vil de ta en stor andel av det private skolemarkedet i Bergen. Utdanningsforbundet er skeptisk til veksten av privatskoler.
 

— Vi har et hårete mål om 500 kursplasser denne våren og tre ganger så mange i 2017, sier daglig leder, Rita Helleseth.


Hjelp mot eksamenspress

Sammen med fire medgründere har hun startet Bergens nyeste tilskudd i privatistskolemarkedet like ved Bystasjonen i Bergen (se faktaboks). Damene er klare på at de har mye å tilby fremtidige elever som andre aktører ikke har.

— KOLON skal se individet og gi elevene tilpasset undervisning med både streaming og podkast - ved siden av klasseromsundervisning. I tillegg skal vi tilby karriererådgivning, hjelp mot eksamensstress og skrivekurs, sier Helleseth.
 

Skal «se» den enkelte

På Nedre Nygård har det etter hvert vokst frem en rekke privatisttilbud for dem som trenger å forbedre vitnemålet eller skaffe seg ett i utgangspunktet. Selv om den etablerte aktøren Metis Akademiet holder til like rundt hjørnet, er damene klare på at det er et marked og behov for et nytt tilbud.

— Vi ønsker ikke å kommentere andres visjoner og tilbud, men vi brenner for å gi ungdom en ny sjanse. De som ikke blir sett eller forstått i de store klassene på videregående skoler, skal møte et tilrettelagt tilbud hos oss, sier Helleseth.
 

Krever egeninnsats

I disse dager jakter gründerne på de beste lærerne, og understreker at vel så viktig som faglig kunnskap er et sterkt ønske om å hjelpe den enkelte eleven. Noen karaktergaranti vil de imidlertid ikke love.

— Vi skal gi dem den beste muligheten for å lykkes, men jobben må fortsatt gjøres av eleven selv, skyter medgründer Marianne Wedholm inn.

Problemer i norsk skole

Ikke alle jubler like mye for veksten i privat— og privatistskoler. Utdanningsforbundet frykter økningen i private alternativer kan være indikasjoner på et større problem med norsk skole.

— Det kan være et uttrykk for at skolesystemet ikke legger gode nok rammer for alle elever. Hvis dette er tilfelle får vi en situasjon der enkelte vil ha råd til å kjøpe disse tjenestene, mens andre ikke vil ha det. Dette er i så fall en utvikling som slår beina under skolens muligheter til å fjerne sosiale skiller, sier leder Steffen Handal.Fremveksten av private tilbud er sterkest i de største byene, som også har lavest lærertetthet i landet.
 

 

SNART KLAR FOR SKOLESTART: Det er fortsatt mye som gjenstår før lokalene til den nye privatistskolen KOLON i nærheten av Bystasjonen er klar til å ta imot elever 22. august, men gründerne lover at alt blir ferdig til skolestart. Fra venstre Ina Rognaldsen, Marianne Wedholm, Ann Kristin Svartefoss, Rita Helleseth og Christine Steira. FOTO: EIRIK BREKKE

 

- Gjør meg til bedre lærer

Det har ikke vært mangel på søknader fra lærere eller fremtidige elever til KOLON, ifølge de ivrige gründerne. På Universitetet i Bergen (UiB) er privatundervisning en populær vei til praksis og biinntekt, forteller Sigrun E. Eggereide (22). Hun leder fagutvalget for den integrerte lektorutdanningen på UiB.

— Jeg har selv hjulpet en gutt gjennom matematikken i andre klasse på videregående og det var virkelig en aha-opplevelse. Man danner seg et bilde på lærerrollen, men det å sitte med en fasit på en oppgave og formidle dette på ikke bare en, men kanskje seks forskjellige måter, var virkelig lærerikt for meg.
 

Hull i kunnskapen

Hun tror erfaringene som privatlærer vil kunne gjøre henne til en bedre lærer. Med privatundervisning får du veldig god tid til å finne roten til elevens utfordringer, ifølge Eggereide.

— For gutten jeg hjalp var det hull i kunnskapen fra tidligere års pensum. Det motiverte meg til å jobbe enda hardere med fagdisiplinene, for man må virkelig forstå det på dypest mulig nivå for å kunne forklare det på en god måte, sier Eggereide.
 

Føle tilhørighet

I august skal elevene etter planen innta de nyoppussede lokalene til KOLON. Damene mener de er godt forberedt:

— Vi har gjort undersøkelser med fokusgrupper av ungdom, og de gjentar at de ønsker å føle tilhørighet og anerkjennelse, men først og fremst bli sett. Så ønsker de fleksibiliteten med å kunne utsette undervisningen hvis de har en dårlig dag, sier Helleseth.

— Dette skal de få hos oss, istemmer gründerne i kor.

FAKTA: DETTE ER KOLON

Ny privatistskole med tilpasset undervisning for opptil 50 elever om gangen i nyoppussede lokaler i Agnes Mowinckelsgate 6. Vil fra høsten 2016 tilby 37 kurs på videregående nivå, samt tilrettelagt privatundervisning og rådgivning. Oppstart er 22. august. Målet er 500 kursplasser til høsten. Skolen vil også tilby elevene CV-bygging basert på frivillig engasjement, muligheten for tilrettelagt undervisning av matematikk ved hjelp av video og interaktiv læring med nettundervisning.