Privatisteksamen


Fylkeskommunen er ansvarlig for eksamen. Ingen skoler har lov til å melde privatister opp til eksamen.
 

Du er selv ansvarlig for å melde deg opp i rett fag, med rett fagkode og innen fristen.

Absolutt siste frist er:
15. september kl.23:59 for høstsemesteret
1. februar kl.23:59 for vårsemesteret

Oppmelding kun via www.privatistweb.no (betales med kort). 

Når skal jeg ha eksamen?


Skriftlig eksamen er allerede bestemt, og datoene ligger ute på www.udir.no.

Muntlig eksamen er individuelt. Du får vite hvilken dato du skal ha eksamen via www.privatistweb.no. 

Har du spørsmål knyttet til eksamen?


Kontakt eksamenskontoret dersom du lurer på fagkoder, datoer, regler, osv.

Addresse: Agnes Mowinckels gate 6 (6 etasje over oss).
Tlf: 55 23 95 55
e-post: eksamen@hfk.no